Nasze technologie

Nowoczesne technologie dla zdrowia Twojego uśmiechu

W Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech korzystamy z wysokiej klasy urządzeń, dzięki którym diagnostyka oraz leczenie są skuteczniejsze, a efekty bardziej przewidywalne. Nasi specjaliści w codziennej pracy łączą wysokie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie i możliwości nowych technologii, by zagwarantować pacjentom bezpieczne leczenie i piękny, zdrowy uśmiech.

Poznaj stosowane technologie.

Mikroskopy Zeiss i Global

Mikroskop stomatologiczny to narzędzie kluczowe w pracy każdego stomatologa. Najczęściej stosuje się go w leczeniu endodontycznym (kanałowym), ale także w trakcie skomplikowanych przypadków leczenia zachowawczego i protetycznego. Urządzenie to zapewnia bardzo duże powiększenie, co z kolei pozwala na precyzyjne opracowanie i wypełnienie kanałów zęba. Zapewniamy pacjentom pełen komfort leczenia, dlatego każdy z naszych 5 gabinetów jest wyposażony w mikroskop. W ten sposób możemy znacząco skrócić długość wizyty w gabinecie przy jednoczesnym zachowaniu niezwykłej dokładności w wykonaniu zabiegu.

Endodoncja, czyli leczenie kanałowe

Podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), do maszynowego poszerzania kanałów, używamy urządzeń renomowanej japońskiej firmy Morita, pracując głównie na narzędziach systemu Fanta. Urządzenia do maszynowego opracowania kanałów są zintegrowane z endometrem, który pozwala precyzyjnie określić ich długość i gwarantuje bezpieczną pracę.

Skaner wewnątrzustny 3D

Nowoczesny skaner wewnątrzustny stosujemy w protetyce, ortodoncji oraz implantologii. Pobieranie wirtualnych wycisków w tej technologii daje pacjentowi wyższe poczucie komfortu w porównaniu do metod tradycyjnych, a także skraca czas wizyty w gabinecie stomatologicznym oraz wykonania uzupełnień protetycznych. Technologie cyfrowe umożliwiają bardzo precyzyjne projektowanie i wizualizowanie planowanych prac.

Pobieranie wycisków za pomocą skanera wewnątrzustnego stosujemy również u pacjentów, którzy cierpią na różnego rodzaju zaburzenia narządu żucia. Pozwala to wykonać perfekcyjną pracę protetyczną, a także gwarantuje dokładniejsze planowanie leczenia implantologicznego.

Tomograf Rayscan Alfa

Innowacyjny aparat rentgenowski umożliwia pełną diagnostykę stomatologiczną. Cyfrowa technologia obrazowania zewnątrzustnego jest wszechstronnym systemem radiologicznym, który pozwala na wykonanie wysokiej jakości zdjęć tomograficznych, pantomograficznych, fragmentarycznych, obrazów stawów skroniowo – żuchwowych (TMJ), kręgosłupa szyjnego, a także zdjęć zatok szczękowych.

Aparat rentgenowski

W naszym Centrum posiadamy nowoczesny aparat rentgenowski, który umożliwia pełną diagnostykę stomatologiczną. Cyfrowy system obrazowania zewnątrzustnego pozwala na wykonanie wysokiej jakości zdjęć pantomograficznych, fragmentarycznych, obrazów stawów skroniowo – żuchwowych (TMJ) a także zdjęć zatok szczękowych. Zaawansowana opcja 2D+ daje możliwość wykonania skanów cienkowarstwowych dla badań “3D-like”.

Znieczulenie komputerowe

Calaject to komputerowe urządzenie służące do podawania znieczulenia przed leczeniem stomatologicznym. Zastosowane w nim rozwiązania sprawiają, że podanie znieczulenia jest zdecydowanie mniej odczuwane przez pacjenta. Wszystko za sprawą mikroprocesora, który kontroluje tempo podawania płynu.

Dodatkowo przed podaniem znieczulenia miejsce wkłucia smarowane jest specjalnym żelem znieczulającym. Środek znieczulający jest podawany pod niskim ciśnieniem, dzięki czemu nie rozpiera tkanek pacjenta i znieczulenie przebiega prawie bezboleśnie.

Uspokojenie wziewne podtlenkiem azotu

Sedacja polega na zmniejszeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego, którą można określić jako stan fizycznego odprężenia, uzyskany w czasie wdychania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu.

Podczas podawania podtlenku azotu pacjent ma aktywną świadomość, może odczuwać senność, jednocześnie przestaje czuć napięcie i niepokój.

Sedacja ma na celu uspokojenie pacjenta, który odczuwa silny lęk przed leczeniem stomatologicznym oraz przed standardowym znieczuleniem igłą.

Dodatkowo wykorzystywana jest u pacjentów cierpiących na nadpobudliwość nerwową oraz chorych na:

  • Astmę – sedacja zmniejsza stres, który może powodować zwiększenie ryzyka ataku.
  • Padaczkę – tak jak w przypadku astmy, sedacja zmniejsza ryzyko ataku.
  • Choroby serca, nadciśnienie – zmniejszenie lęku, który może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi.

Menu

Kontakt