Regulamin

Rejestracja wizyt Pacjentów

Pracownicy rejestracji Centrum, po zebraniu wstępnego wywiadu (wg ankiety), umawiają pacjentów na świadczenia zgodnie ze zgłoszoną potrzebą rodzaju leczenia. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub za pomocą komunikatorów internetowych.

Potwierdzanie wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę pracownicy rejestracji kontaktują się z pacjentami w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie – wysyłając wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie. W przypadku braku potwierdzenia do godziny 15:00 wizyta zostaje anulowana. W przypadku zaistnienie takiej sytuacji rejestracja wysyła wiadomość SMS potwierdzającą anulowanie rezerwacji.

Pobieranie opłaty rezerwacyjnej

Pacjentów odwiedzających nasz gabinet po raz pierwszy prosimy o wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 zł w przypadku wizyt trwających do 60 minut. W przypadku wizyt poniżej 15 minut opłata rezerwacyjna nie jest pobierana.

Pacjentów kontynuujących leczenie prosimy o wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł przy wizytach trwających powyżej 60 minut. W przypadku wizyt trwających poniżej 60 minut. W przypadku wizyt poniżej 60 minut opłata rezerwacyjna nie jest pobierana. Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana od pacjentów, którzy wpłacili wcześniej zaliczkę na leczenie protetyczne. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za przeprowadzone leczenia w momencie rozliczania wizyty.

Wpłacenie opłaty jest warunkiem koniecznym do rezerwacji terminu wizyty. Opłata może zostać dokonana w placówce bądź za pomocą przelewu bankowego (dane do przelewu udostępniają pracownicy rejestracji). Opłata rezerwacyjna powinna być wpłacona nie póżniej niż dwa dni robocze przed planowanym terminem wizyty. W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie anulowana. W przypadku nie stawienie się pacjenta na potwierdzonej wizycie lub odwołaniu wizyty w dniu, w którym miała się odbyć – opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Opłata rezerwacyjna jest zwracana w przypadku poinformowania rejestracji o rezygnacji z wizyty co najmniej w dniu poprzedzającym termin wizyty.

W wyjątkowych sytuacjach zbyt późne odwołanie lub nie pojawienie się na wizycie będzie rozpatrywane indywidualnie

OPŁATY REZERWACYJNE

PACJENT PIERWSZORAZOWY – dotyczy rowniez higienizacji, adaptacji i ortodoncji
do 15 min – opłata 0,00 zł
15-60 min – opłata 50,00 zł
NIE ZAPISUJEMY PACJENTÓW PIERWSZORAZOWYCH NA WIZYT DŁUŻSZE NIŻ 60 min.


PACJENT KONTYNUUJĄCY LECZENIE (również skierowany do specjalistów)
0 – 60 min – 0,00 zł
powyżej 60 min. -100,00 zł

Pobieranie zadatków na wykonanie prac protetycznych

Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia protetycznego pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości
pracy protetycznej. Wartość pracy protetycznej jest zgodna z wyceną dokonaną przez lekarza, zatwierdzoną
przez pacjenta i wpisaną do dokumentacji medycznej. Podstawą wyceny jest Cennik dostępny w
poczekalni Centrum. W Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech akceptujemy następujące formy płatności:
gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przelew w formie przedpłaty, kredyt w systemie MediRaty – po uzyskaniu
pozytywnej decyzji kredytowej.

Niezgłoszenie się pacjenta na potwierdzoną wizytę – opłata za pozostawanie lekarza w gotowości do wykonywania świadczenia.
W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na potwierdzoną wizytę

  • jeżeli jest to pacjent pierwszorazowy, który wpłacił opłatę rezerwacyjną – opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli pacjent chce się umówić kolejny raz – powinien ponownie wnieść opłatę rezerwacyjną
  • jeżeli jest to pacjent kontynuujący leczenie – pacjent, przed zarejestrowaniem na kolejną wizytę powinien
    uregulować opłatę wynikającą z pozostawania lekarza w gotowości do wykonywania świadczeń medycznych
  • do 60 min. – 50 zł
  • powyżej 60 min – 100 zł

Menu

Kontakt