+48 74 832 33 04 | +48 792 323 304 | +48 533 323 304
·
rejestracja@twojusmiech.pl
·
pon-pt: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 -14.00

Regulamin

Rejestracja wizyt Pacjentów

Pracownicy rejestracji Centrum, po zebraniu wstępnego wywiadu (wg ankiety), umawiają pacjentów na
świadczenia zgodnie ze zgłoszoną potrzebą rodzaju leczenia. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem poprzez
kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub za pomocą komunikatorów internetowych.

Potwierdzanie wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę pracownicy rejestracji kontaktują się z pacjentami w celu potwierdzenia
obecności na umówionej wizycie – wysyłając wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie.
W przypadku braku potwierdzenia do godziny 15:00 wizyta zostaje anulowana. W przypadku zaistnienie
takiej sytuacji rejestracja wysyła wiadomość SMS potwierdzającą anulowanie
rezerwacji.

Pobieranie opłaty rezerwacyjnej

Pacjentów odwiedzających nasz gabinet po raz pierwszy prosimy o wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości
50 zł w przypadku wizyt trwających do 60 minut. W przypadku wizyt poniżej 15 minut opłata rezerwacyjna nie jest pobierana.

Pacjentów kontynuujących leczenie prosimy o wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł w przypadku
wizyt trwających powyżej 60 minut. W przypadku wizyt poniżej 60 minut opłata rezerwacyjna nie jest pobierana.
Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w przypadku pacjentów, którzy wpłacili zaliczkę na leczenie protetyczne.
Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet wynagrodzenia za przeprowadzone leczenia w momencie
rozliczania wizyty.

Wpłacenie opłaty jest warunkiem koniecznym do rezerwacji terminu wizyty. Opłata może zostać dokonana w
placówce bądź za pomocą przelewu bankowego (dane do przelewu udostępniają pracownicy rejestracji).
Opłata rezerwacyjna powinna być wpłacona nie póżniej niż dwa dni robocze przed planowanym terminem wizyty. W przypadku braku wpłaty wizyta zostanie nulowana. W przypadku nie stawienie się pacjenta na potwierdzonej wizycie lub odwołaniu wizyty w dniu, w którym miała się odbyć – opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Opłata rezerwacyjna jest zwracana w przypadku poinformowania rejestracji o rezygnacji z wizyty co najmniej w dniu poprzedzającym termin wizyty.

W wyjątkowych sytuacjach zbyt późne odwołanie lub nie pojawienie się na wizycie będzie rozpatrywane
indywidualnie

OPŁATY REZERWACYJNE

PACJENT PIERWSZORAZOWY – dotyczy rowniez higienizacji, adaptacji i ortodoncji
do 15 min – opłata 0,00 zł
15-60 min – opłata 50,00 zł
NIE ZAPISUJEMY PACJENTÓW PIERWSZORAZOWYCH NA WIZYT DŁUŻSZE NIŻ 60 min.


PACJENT KONTYNUUJĄCY LECZENIE (równiez skierowany do specjalistów)
0 – 60 min – 0,00 zł
powyżej 60 min. -100,00 zł

Pobieranie zadatków na wykonanie prac protetycznych

Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia protetycznego pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości
pracy protetycznej. Wartość pracy protetycznej jest zgodna z wyceną dokonaną przez lekarza, zatwierdzoną
przez pacjenta i wpisaną do dokumentacji medycznej. Podstawą wyceny jest Cennik dostępny w
poczekalni Centrum. W Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech akceptujemy następujące formy płatności:
gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przelew w formie przedpłaty, kredyt w systemie MediRaty – po uzyskaniu
pozytywnej decyzji kredytowej.

Nie zgłoszenie się pacjenta na potwierdzoną wizytę – opłata za pozostawanie lekarza w gotowości do
wykonywania świadczenia

W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta na potwierdzoną wizytę
-jeżeli jest to pacjent pierwszorazowy, który wpłacił opłatę rezerwacyjną – opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli
pacjent chce się umówić kolejny raz – powinien ponownie wnieść opłatę rezerwacyjną
-jeżeli jest to pacjent kontynuujący leczenie – pacjent, przed zarejestrowaniem na kolejną wizytę powinien
uregulować opłatę wynikającą z pozostawania lekarza w gotowości do wykonywania świadczeń medycznych
-do 60 min. – 50 zł
-powyżej 60 min – 100 zł

Skip to content