1992

Edyta Skrzyszewska – pierwszy gabinet

1992-edyta-skrzyszewska-gabinet-pod-tytulem-co-sie-udalo-zdobyc