Projekty

PROJEKTY

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Ergonomiczny cyfrowy gabinet stomatologiczny
w Centrum Stomatologicznym "TWÓJ UŚMIECH" w Dzierżoniowie

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie konkurencyjności firmy pn. Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski w Dzierżoniowie poprzez zakup i montaż środków trwałych (urządzeń i mebli stomatologicznych) dla potrzeb ergonomicznego cyfrowego gabinetu stomatologicznego

WYKONAWCA:

Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech
Piotr Skrzyszewski